top of page

Om mig

Anna Friedensberg

Anna Friedensberg

Kvalitetssäkrad

Anna Friedensberg PCC

Läs om min formella kompetens längre ner på sidan.

Jag har jobbat professionellt med personlig utveckling & fysiskt och psykiskt välmående sedan 2003.  Det har varit mitt kall och min glädje att kunna bidra till mina klienters utveckling. Jag känner både  en stor ödmjukhet och tacksamhet över det.

Är utbildad coach sedan 2006. 

Jag har en ICF-certifiering som coach (PCC-Professional Certified Coach inom International Coaching Federation, den största coachingorganisationen globalt). Certifieringen ställer krav på ett kontinuerligt lärande och säkerställande av coachfärdigheter. Det innebär att jag i coachingen följer ICFs etiska riktlinjer. Det är alltid du, dina behov och din process som är vår utgångspunkt. För klarhetens skull gör vi en enkel gemensam coachingöverenskommelse som säkerställer din och min roll i processen. Samtalen är konfidentiella.

Läs mer om min formella kompetens under den rubriken längst ner på sidan.

 

Hur jag arbetar

I det coachande digitala samtalet

Samtalen är digitala och det jag har att erbjuda dig är en genuin vilja att möta dig med vänlighet och respekt, att både utmana dig och stötta dig där det behövs. Jag är prestigelös, lyhörd och tränad i att lyssna. I samarbete med dig kan jag intuitivt förstå och ställa frågor så att du kan förstå dig själv och komma fram till vad du själv känner, tänker och vill med ditt samtal och med ditt ämne.

 

I det individuella Livsförändringsprogrammet -  Min väg.

Provsamtalet finns för att vi ska se om vår personkemi stämmer. Sessionernas har olika utforskande ämnen där spännande självupptäckt blandas med enkla mindfulnessövningar och kroppsmedvetenhet.  Du, dina frågor och svar är unika för dig och är vår utgångspunkt i de coachande delarna av sessionen. Jag är lyhörd och flexibel och öppnar upp för ett förtroendefullt, prestigelöst  samarbete mellan oss så att det blir bästa positiva förändring för dig, för det du vill och önskar.

 

Meditationskurs

Innan du bestämmer dig för att boka kursen har vi ett kostnadsfritt provsamtal på 20 minuter för att se om personkemin stämmer och om kursen är rätt för dig och dina behov. Min utgångspunkt;  i det samarbete vi kommer ha under kursen är lyhördhet, respekt, och flexibilitet för dina frågor, ett jämlikt samarbete och ärlighet. Plus prestigelöshet och plats för skratt och kreativitet. 

Formell kompetens 

Jag är PCC-certifierad coach inom ICF och bl a utbildad Ledarskapscoach och Samtalspedagog.

Sedan flera år tillbaka arbetar jag även som lärare och mentorcoach på utbildningen till Diplomerad Coach, som drivs av NOVUS, på Folkuniversitetet i Stockholm. Utbildningen är ackrediterad av ICF, International Coaching Federation.

 Är även Mindfulnessinstruktör och arbetade tjugo år med att ge Taktil Massage, en djupavspännande beröringsmetod som på djupet påverkar vårt välmående. Har en basmedicinsk grundutbildning i botten. Min tidigare grund är en Fil.kand i Medie-, och Kommunikationsvetenskap och bl a en utbildning i fackpressjournalistik från Poppius Journalistskola.

Hur jag arbetar

Sagt om mig

Sagt om mig

Som coach

”Som coach har Anna berört mig mycket genom sitt genuina och inkännande sätt att vara. Hon är alltid ärlig, oerhört närvarande och mån om att möta mig. Anna har hjälpt mig att hitta min sanning och modet att våga gå min egen väg”.

Charlotte Pehrson

bottom of page