top of page

Om mig

Anna Friedensberg
Bloger's signiture

Anna Friedensberg

Om mig och om fokuset i mitt arbetssätt
00:00 / 08:10

Kvalitetssäkrad

Anna Friedensberg PCC

Läs om min formella kompetens längre ner på sidan.

Jag har jobbat professionellt med personlig utveckling, livscoaching och ledarskapscoaching  sedan 2003.  Är lärare i metoden coaching enligt den internationella organisationen ICFs kriterier och på senare tid även mindfulnessinstruktör. 

Är utbildad coach sedan 2006. 

Innehar ICF-certifiering som coach (PCC-Professional Certified Coach inom International Coaching Federation, den största coachingorganisationen globalt). Certifieringen ställer krav på ett kontinuerligt lärande och säkerställande av coachfärdigheter. Det innebär att jag i den coachande delen i mitt arbete följer ICFs etiska riktlinjer och de innehållsmässiga och kvalitativa krav på coaching som organisationen ställer. I konceptprogrammen har sessionerna ett tema.  Jag är då din mentorcoach och din personliga holistiska tränare. Du, dina behov och din process är vår utgångspunkten. För klarhetens skull gör vi en kort gemensam coachingöverenskommelse som säkerställer din och min roll i processen. Samtalen är konfidentiella.

Läs mer om min formella kompetens under den rubriken längst ner på sidan.

 

Hur jag arbetar

I det coachande digitala samtalet

Samtalen är digitala och det jag har att erbjuda dig är en genuin vilja att möta dig med vänlighet och respekt, att både utmana dig och stötta dig där det behövs. Jag är prestigelös, lyhörd och tränad i att lyssna. I samarbete med dig kan jag intuitivt förstå och ställa frågor så att du kan förstå dig själv och komma fram till vad du själv känner, tänker och vill med ditt samtal och med ditt ämne.

 

I det individuella Livsförändringsprogrammet -  Min förändring

 

Programmen startar efter Pandemin.

Provsamtalet finns för att vi ska se om vår personkemi stämmer. Sessionernas har olika utforskande ämnen där spännande självupptäckt blandas med lätta mindfulnessövningar och en enkel meditation. Du, dina frågor och svar är unika för dig och är vår utgångspunkt i de coachande delarna av sessionen. Jag är lyhörd och flexibel och öppnar upp för ett förtroendefullt, prestigelöst  samarbete mellan oss så att det blir bästa positiva förändring för dig, för det du vill och önskar.

 

I Mindspa ® 

Programmen startar efter Pandemin.

Gäller de två individuella programmen; Inre ledarskap och Stressreduktion/Återhämtning.

Innan du bestämmer dig för att gå ett program möts vi, helst i riktiga livet eller i andra hand digitalt för att stämma av och se om vår personkemi stämmer. (Sedan sker mötena i min lokal i Stockholm, Liljeholmen). I programmen  arbetar jag med samma utgångspunkt;  lyhördhet, respekt, och flexibilitet för dina frågor, för samarbete och ärlighet. Plus prestigelöshet och plats för mycket skratt och kreativitet. 

Formell kompetens 

Jag är PCC-certifierad coach inom ICF och utbildad Ledarskapscoach och Samtalspedagog.

Sedan flera år tillbaka arbetar jag även som lärare och mentorcoach på utbildningen till Diplomerad Coach, som drivs av NOVUS, på Folkuniversitetet i Stockholm. Utbildningen är ackrediterad av ICF, International Coaching Federation.

 Är även Mindfulnessinstruktör och ger sen flera år Taktil Massage, en djupavspännande beröringsmetod som på djupet påverkar vårt välmående. Har en basmedicinsk grundutbildning i botten. Min tidigare grund är en Fil.kand i Medie-, och Kommunikationsvetenskap och bl a en utbildning i fackpressjournalistik från Poppius Journalistskola.

Hur jag arbetar

Sagt om mig

Sagt om mig

Som coach

”Som coach har Anna berört mig mycket genom sitt genuina och inkännande sätt att vara. Hon är alltid ärlig, oerhört närvarande och mån om att möta mig. Anna har hjälpt mig att hitta min sanning och modet att våga gå min egen väg”.

Charlotte Pehrson

bottom of page