top of page

Min väg -
Din hållbara utveckling, 4 ggr

Min väg - ett livsförändringsprogram
00:00 / 06:57

Min väg, ett program på 4 gånger med transformerande Mind Your Heart coaching.

Ett livsförändringsprogram som ger dig en hållbar utveckling.

 

”Coachingen har givit mig verktyg att bli bättre på att känna efter i förväg vad det är jag behöver och vill och förmågan att erkänna det för mig själv, och att kommunicera effektivare med min omgivning. Jag har fått en god start att bryta ett gammalt beteendemönster och starta en ny väg mot bättre självinsikt och självkänsla”. 

Linn, TT-konsult

 Totalt 4 stycken sessioner, 11 timmar under ca 3 månader.

 Kostnadsfritt 20 min prova på samtal innan för att se om vår personkemi stämmer och att

 jag är rätt coach för just Dig.

 

"Vad larven kallar slutet, kallar resten av världen en fjäril"

                                                                                                                Lao Tzu 

Målgrupp och mitt arbetssätt.

Alla som längtar efter och som vill genomföra en förändring och hitta sin unika väg inom ett visst område i livet. Vi har ett provsamtal innan så vi ser att vår personkemi stämmer. Du och dina frågor och svar är unika för dig och de är vår utgångspunkt i de coachande delarna i programmet. Jag är lyhörd och flexibel och öppnar upp för ett förtroendefullt, prestigelöst samarbete mellan oss så att det blir den bästa positiva förändring för det du vill och önskar.

Exempel på ämnesområden

 • Att leva närmare det som är viktigt för dig

 • Livs-, och beteendeförändringar av olika slag

 • Nystart efter uppbrott eller andra stora förändringar

 • Uppgradera relationen till dig själv – din självmedkänsla - en väg till att trivas med den man är. 

 • Förändra en relation till någon genom att ändra ditt eget beteende.

 • Ditt välbefinnande, goda vanor

 • Andra frågor 

Mindyourheartlevainifrånut1.jpg
mindyourheartlevainifrånut3.jpg

Vad innehåller livsförändringsprogrammet Min väg ?  

 • Min väg utgår från ett koncept med transformerande coaching, med inslag av mindfullness för klarhet och närvaro. Du bjuds in att göra en daglig, enkel närvaroträning i vardagen. Den stärker kontakten med ditt inre, med din inneboende intuition och vilja, som blir till en ytterligare drivkraft i din utveckling.

 • Vi träffas 4 gånger under ca 3 månader, en tidsrymd som gör att du kan börja leva dina förändringar,  inplantera nya tankar och vanor. 

 • Sessionerna är 2,5 timmar långa (en är 3 tim lång). När du går från vårt mötet kommer du känna, att tiden bara försvann, men att en djupare process startat. 

 • Vi utforskar med nyfikenhet ditt nuvarande liv och den förändring du vill fokusera på.

 • Vad händer under processens gång? Du får kontakt med dina tankar och känslor. Din inre motivation, inspiration, kraft och dina möjligheter.

 • Mellan gångerna håller vi kontakt via sms eller mejl, vad som passar dig bäst.  

 

Se flik Evidens gällande coaching och mindfulness. Läs mer

Plan för sessionerna

 • Programmet innehåller 4 st sessioner. Totalt 11 timmar.

 • Session 1, 3 och 4 är 2,5 timmar långa. Session 2 är 3 timmar lång. Syftet med de långa sessioner är att skapa utrymme, att komma djupt och långt. 

 • Du tar med dig insikter efter varje session som du planterar i ditt liv.

 • Redan efter gång 1 startar din transformerande process.

Session 1 , 2.5 timmars session

Hur det ser ut i ditt liv just nu? Tankar, känslor, reflektioner. Du får inspiration till att uforska ditt hjärtas önskan kring det du skulle vilja ha mer av inom ditt valda livsområde. Vad blir ditt första steg?

Session 2 efter ca 2-3 veckor, 3 timmars session.

Mina behov, önskningar, drömmar, min längtan, min vilja. Hur vill jag manifestera min önskan för att göra en nystart i mitt valda livsområde? Din inre karta och yttre plan växer fram. Du börjar scensätta den och återkopplar till mig hur det känns via sms vid tidpunkter vi kommer överens om.

Session 3 efter ytterligare ca 5 veckor, 2,5 timmars session.

Hur går det och hur känns det? Vad vill jag göra mer av, mindre av? Vad vill jag släppa taget om? Hur övervinner jag mina utmaningar?  Påfyllning, jag-stärkande-övningar, inspiration.

Session 4 efter ca 4 veckor, 2,5 timmars session.

Hur går det? Min fortsatta riktning, mina viktigaste lärdomar, min ledstjärna. Om jag tappar gnistan, hur återfår jag den? Påfyllning och inspiration. Vi gör en ceremoni där du deklarerar dina viktiga löften till dig själv.

 

Efter ytterligare 3 månader.

Hur ser det ut och hur känns det i mitt omstartade livsområde?  30 minuters återkoppling via Teams/Zoom eller FaceTime el telefon ingår.

Observera att samtalen inte är terapeutiska. 

Alla goda samtal kan dock ha en terapeutisk (läkande) verkan.

Coachingen utgår från nuet och från din vilja att lära och utvecklas. När jag arbetar med detta koncept blir jag din mentorcoach och personliga holistiska tränare. I den coachande delen är jag din coach. Vi gör en kort gemensam coachingöverenskommelse som säkerställer din och min roll i processen. Den utgår från ICFs grundläggande coachetiska principer. Samtalen har ett coachande förhållningssätt. Varje session har ett tema men du, dina tankar och erfarenheter och din process är utgångspunkten i coachingen. Samtalen är konfidentiella.

Praktisk info

Plats

Min lokal i Liljeholmen

Samtalstid

90 min per gång, på tider som passar oss bägge.

(Session 2 är 180 min lång) 

Total kurstid 6 timmar under 10 veckor och 30 min x 2, uppföljning

Utöver detta sms eller mejlkontakt för att stämma av hur det går mellan

gångerna vi ses. 

Kurspris

7500 kr för privatpersoner

9375 kr inkl moms för företag


Faktura

Mejlas till din mejladress.

Betalning/Kursavbrott.

Betalning:  En faktura mejlas till dig.

Den ska vara betald innan kursen startar. 

Om du betalar privat kan du dela upp fakturan i två betalningar.

Ett avbrott i kursen p g a sjukdom eller andra yttre omständigheter från din sida ger dig möjlighet att fullfölja kursen inom ett år. Kursavgiften återbetalas inte. Om avbrott sker från kursledarens sida återbetalas hela resterande kursbelopp ifall kursen inte kan fullföljas inom de närmaste  3 månaderna efter avbrottet.

Välkommen med frågor eller för att boka ett kostnadsfritt

prova-på-samtal.

Kontakt

bottom of page