top of page

Min förändring  4 ggr

Livsförändring, nystart 4 ggr
00:00 / 05:53

Livsförändring – Min förändring, 4 gånger

Med transformerande Mind Your Heart coaching.

”Coachingen har givit mig verktyg att bli bättre på att känna efter i förväg vad det är jag behöver och vill och förmågan att erkänna det för mig själv, och att kommunicera effektivare med min omgivning. Jag har fått en god start att bryta ett gammalt beteendemönster och starta en ny väg mot bättre självinsikt och självkänsla”. 

Linn, TT-konsult

 Totalt 5 sessioner, 10,5 timmar under 10 veckor. 

 Alla sessioner inleds med 30 minuters Taktil massage.

"Vad larven kallar slutet, kallar resten av världen en fjäril"

                                                                                                                Lao Tzu 

Målgrupp och mitt arbetssätt.

Alla som längtar efter och som vill genomföra en förändring inom ett visst område i livet. Vi har ett provsamtal innan så vi ser att vår personkemi stämmer. Du och dina frågor och svar är unika för 

dig och de är vår utgångspunkt under de coachande

delarna i programmet. Jag är lyhörd och flexibel och 

öppnar upp för ett förtroendefullt, prestigelöst samarbete mellan oss så att det blir bästa positiva 

förändring för det du vill och önskar.

Exempel på ämnesområden

 • Att leva närmare det som är viktigt för dig

 • Livs-, och beteendeförändringar av olika slag

 • Nystart efter uppbrott eller andra stora förändringar

 • Uppgradera relationen till dig själv – din självmedkänsla - en väg till att trivas med den man är. 

 • Förändra en relation till någon genom att ändra ditt eget beteende.

 • Ditt välbefinnande, goda vanor

 • Andra frågor 

Vad innehåller coachingprocessen Nystart ?  

 • Livsförändring utgår från ett koncept med beprövade verktyg från coachingen, genomsyrade av mindfullness för klarhet och närvaro. Du bjuds in att göra en daglig, enkel närvaroträning i vardagen. Den som stärker kontakten med ditt inre, med din inneboende intuition och vilja. Alla sessioner avslutas med taktil massage.

 • Vi träffas 4 gånger under ca 10 veckor, den minimitid som krävs för att inplantera nya vanor.

 • Vi utforskar med nyfikenhet ditt nuvarande liv och den förändring du vill fokusera på.

 • Vad händer under processens gång? Du får kontakt med dina tankar och känslor. Din inre motivation, inspiration, kraft och dina möjligheter.

 

Se flik Evidens gällande coaching och mindfulness. Läs mer

Plan för sessionerna

 • Programmet innehåller 4 st sessioner. Totalt 10,5 timmar. Session 1,3, och 4 är 2,5-timmar långa. Session 2 är 3 timmar lång. Syftet med de långa sessioner är att skapa utrymme, att komma djupt och långt. 

 • En skön, djupavslappnande taktil massage 30  min avslutar varje session. Läs mer om taktil massage.

 • Redan efter gång 1 startar en process i ditt liv. 

Session 1 

Hur det ser ut i ditt liv just nu? Tankar, känslor, reflektioner. Du får inspiration till att uforska ditt hjärtas önskan kring det du skulle vilja ha mer av inom ditt valda livsområde. Vad blir ditt första steg?

Session 2 efter ca 2 veckor, 3 timmars session.

Mina behov, önskningar, drömmar, min längtan, min vilja. Hur vill jag manifestera min önskan för att göra en nystart i mitt valda livsområde? Din inre karta och yttre plan växer fram. Du börjar scensätta den och återkopplar till mig hur det känns via sms varje vecka. 

Session 3 efter ca 5 veckor.

Hur går det och hur känns det? Vad vill jag göra mer av, mindre av? Vad vill jag släppa taget om? Hur övervinner jag mina utmaningar?  Påfyllning, jag-stärkande-övningar, inspiration.

Session 4 efter 3 veckor.

Min fortsatta riktning, mina viktigaste lärdomar, min ledstjärna. Om jag tappar gnistan, hur återfår jag den? Påfyllning och inspiration. Vi gör en ceremoni där du deklarerar dina viktiga löften till dig själv.

 

Efter ytterligare 3 månader.

Hur ser det ut och hur känns det i mitt omstartade livsområde?  30  minuters återkoppling via Skype/Zoom m m. ingår.

Observera att samtalen inte är terapeutiska. 

Alla goda samtal kan dock ha en terapeutisk (läkande) verkan.

Coachingen utgår från nuet och från din vilja att lära och utvecklas. När jag arbetar med detta koncept blir jag din mentorcoach och personliga holistiska tränare. I den coachande delen är jag din coach. Vi gör en kort gemensam coachingöverenskommelse som säkerställer din och min roll i processen. Den utgår från ICFs grundläggande coachetiska principer. Samtalen har ett coachande förhållningssätt. Varje session har ett tema men du, dina tankar och erfarenheter och din process är utgångspunkten i coachingen. Samtalen är konfidentiella.

Praktisk info

Programmet är inte bokningsbart under pandemin.

Anmäl ditt intresse under Kontakt.

Samtalstid

10,5 timmar vid 4 tillfällen under ca 10 veckor, återkoppling via tel efter ytterligare 3 månader, 30 minuter, totalt 11 timmar.

Fysiska möten/Kostnadsfritt prova-på-samtal

Fysiska möten. 30 min prova på samtal, kostnadsfritt för att stämma av vår kommunikation och personkemi. Samtalet sker digitalt, via Skype eller Zoom

Pris

för sammanlagt 11 timmar Totalt 7700 kr 

Delbeloppen betalas innan varje session.

(Session 1,3,4 (2,5 tim) 1800 kr/gång Gång 2 (3 tim) 2 300 kr

Priset inkluderar återkopplingen 3 mån efter att coachingen avslutats.

Faktura

Mejlas till din mejladress.

Betalning

Swish/Kontoinbetalning innan samtalet.

Boka tid

Kontakta mig

Kontakta mig så berättar jag mer.

Kontakt

bottom of page