top of page

Hjärtats Intelligens

Hjärtats intelligens, vad är det?
00:00 / 03:45

Hjärtats väg och hjärtats intelligens, EQ , Önskningar och Värderingar

Hjärtat är platsen, både för dina samlade erfarenheter och för den kunskap som ditt liv givit dig. Det är platsen för din alldeles egna, inre visdom. Hopp och kärlek, mod och gemenskap, glädje och vänlighet föds ur hjärtats längtan och känns i hjärtat.

 

29-års forskning på Intitute of Heart Math i Kalifornien visar dessutom, att när vi känner kärlek, tacksamhet och uppskattning, stärks vårt immunförsvar. Vitaliteten och livsenergin ökar.

Oro, skuldkänslor och utbrändhet  minskar.

 


Hjärtats väg  – att leva inifrån och ut.


Att låta ens hjärta visa en vägen handlar om att lyssna på sitt hjärta och att leva livet levande,
som sig själv. Mer inifrån och ut istället för enbart av omvärldens krav. Det är att ha kontakt med livet och kärleken inom sig själv, med det som ger en mening.


Att leva hjärtats väg är att få och sen bibehålla en djupare kontakt med sig själv och att vara den man är. Att kärleksfullt respektera sig själv. Personlig utveckling handlar om att träna sig på att lämna det som bromsar oss, våra rädslor. Det handlar om att träna sig på att vara modig, för att dela med sig av det bästa vi har till omvärlden. Det är att ge utrymme till det som gör att just du känner dig mer levande och öppnar upp för det som ger just dig mening. Personlig utveckling är att få tillgång till en större del av sin potential. I  slutändan handlar det om att öppna upp för att leva i större glädje och mening, med mer inspiration än yttre motivation.

 

Hjärtats intelligens - vad är det?
Hjärtats intelligens är en del av en mer holistisk intelligenssyn. Förutom den mentala delen, IQ,
(den som kommer från hjärnan), räknar man in andra viktiga delar som gör oss till mer
medvetna, levande människor.


I det utvidgade, holistiska intelligensbegreppet – finns utöver den emotionella intelligensen, EQ,
även vår kropps behov, förmågan att knyta och odla djupa relationer, några faktorer som
tillsammans med vår intuition påverkar vår livskraft.
Intuitionen hjälper oss att komma i kontakt med aspekter av livet som intellektet inte har tillgång
till. Den ger oss perspektiv och mening och hjälper oss att ledas av vår hjärtintelligens.

Att leva hjärtintelligent betyder bl a ;

 

  • Att följa sitt hjärta och sin intuition och leva det som är viktigt för en, att leva mer medvetet.

  • Att leva mer i nuet, att ge plats för återhämtning.

  • Att ta hand om sin kropp och sina själsliga behov

  • Att tillåta sig känna sina känslor, lyssna till dem och respektera dem.

  • Att känna sitt eget och andras värde, att vara öppen för andra och vara empatisk.

  • Att känna till sina behov och kunna kommunicera dem, men även lyssna på och ta in andra människors behov.

mindheart55555.jpg

Förankring i hjärtat utifrån ett Mindfulnessperspektiv.


”Positiva respektive negativa känslor påverkar vår hjärtrytm. Känslor av frustration och oro ger
en disharmonisk hjärtrytm som blockerar våra högre hjärnfunktioner (vi går in i kamp- och
flyktbeteende), medan känslor av kärlek och uppskattning ger en harmonisk hjärt-rytm som ger
oss tillgång till ett klart och kreativt tänkande.
Det viktigaste vi kan göra är att förändra vårt känsloläge. Djupt förankrade i hjärtat kan vi inte
uppleva stress, rädsla eller ensamhet. Hjärtfokusering leder till ett medvetandetillstånd bortom
dualiteten. Den längsta resan vi kan göra i livet sägs vara den som går från huvudet till hjärtat .
Att gå från ett fragmenterat till ett sammanhängande synsätt”


Lars Erik Wallner, mindfulnessinstruktör, Mindfulnessgruppen

Läs mer om hjärtats intelligens.

I Mind Your Heart Coaching jobbar vi med känslor, attityder och värderingar.


Att komma i kontakt med sina känslor, utforska och gallra fram de viktiga bland sina attityder
och värderingar ger självkännedom, vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för en större
emotionell intelligens, för modet att följa sitt hjärta.

 


Vad är Emotionell intelligens? (EQ)


Att utveckla sin känslointelligens betyder inte att blint följa sina känslor. Det handlar mer om att
kunna uppleva sina känslor och bli vän med dem. Att låta sig vägledas av känslorna och veta
vad man vill och inte vill.


”Emotionell intelligens (EQ, förkortning för Emotional Quotient, "emotionell kvot", jämför IQ,
intelligenskvot) är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna
och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk. Ett närliggande, men
inte identiskt, begrepp är social kompetens”.


Källa: Wikipedia

Önskningar


Dina verkliga önskningar kommer ur dina djupaste känslor, ur det som är sant för just dig.
Vi utforskar dina önskningar och du får på olika sätt komma i kontakt med dem så att de finns
med och formar den utveckling du önskar dig inom ditt utvecklingsområde.

 


Värderingar - varför det?


En del av det inre ledarskapet handlar om att hitta din inspiration. Inom Mind Your Heart
coaching får du utforska dina värderingar. Varför?


Att leva utifrån sina värderingar handlar om att LEVA det som är viktig för dig och då behöver du
veta vilka värderingar du har. Våra värderingar kan inte vara olika på olika platser, en på jobbet
och en annan hemma. De gäller oavsett den roll vi har, just för att de uttrycker vilka vi ÄR, och
för att de styr vårt beteende.


Vi kan ha många olika värderingar men bara två kan vara vägledande. Det är de vi finner här.
Inom motivationsforskning ser man att de som valt riktning, som vill känna att de blir bättre på
det de gör, som vill bidra till ett högre syfte och verka i ett för dem viktigt sammanhang, har valt
riktning utifrån sina värderingar.


Vi mår alla bättre och lyckas bättre om vi känner till vad vi tycker är viktigt och att det verkar
kommer till uttryck, inte bara i det vi säger utan även i det vi gör, i vårt beteende.


”En värdering är en grundläggande uppfattning om önskvärdheten hos ett visst tillstånd.
Värderingen indikerar i vilken grad något är bra eller dåligt. Värderingar tenderar att vara
generella snarare än specifika. De utgör grundläggande motivationer som går utöver enskilda
situationer eller handlingar."


Källa för citat; Wikipedia

bottom of page