Lösningsfokuserat samtal

Lösningsfokuserat samtal
00:00 / 01:31

”Anna är en av de bästa coacherna jag mött! Våra samtal har stannat hos mig länge. Jag känner mig alltid väldigt sedd och trygg med henne, vilket innebär att jag vågar vara ärlig i våra möten. Hennes förmåga att lyssna och även höra det jag inte säger är fantastisk och gör mig lugn. Hon hjälper mig att se saker jag själv inte sett, vilket gör att jag kan hitta nya vägar framåt i mitt liv”

 

Jennie S, Marknadskommunikatör.

Du har ett problem eller en utmaning

Ibland vill man inte binda sig till en serie samtal men man har ändå ett behov av stöd att hitta sin egen lösning  på ett problem som tynger en eller på en utmaning som man har. Det kan också handla om att vilja göra ett medvetet val i en valsituation som uppstått. 

Syfte

I ett lösningsfokuserat samtal får du hjälp att hitta din egen lösning. Att komma fram till ditt beslut kring hur du ska agera i en fråga.  

Observera att samtalet inte är terapeutiskt. De utgår från nuet och från din vilja att lära och utvecklas. Jag är sedan 2009 ICF-certifierad coach och följer ICFs etiska riktlinjer och de innehållsmässiga och kvalitativa krav på coaching som organisationen ställer. ICFs Definition av Coaching: ICF definierar coaching som partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera deras personliga och professionella potential. Samtalet är konfidentiellt.

Ämnesområden:

Relationer på mitt arbete

Min hälsa/Jag vill minska min stress 

Relationer i privatlivet

Jag har ett problem/Jag har en utmaning

Jag är i en valsituation/Jag har ett dilemma

MItt arbete

Annat ämne

Välkommen att boka ett samtal! 

Praktisk info

Samtalstid:

50 min

Via:

Digitalt, Tel eller Skype, se information när du bokar

Pris: 

600 kr

Boka tid/Betala

Swish/Kontoinbetalning innan samtalet.

BOKA

 

För att kontakta mig Kontakt.