top of page
_edited.jpg

SoulSpa -Meditationskurs

Meditation
Meditationskurs - anpassad efter dina behov
00:00 / 06:00

 

En exklusiv, individuell meditationskurs online, i realtid. Den pågår under tio veckor, den ungefärliga tid det tar för en ny vana att få fäste i våra liv.

 

Jag blir din egen coach i hela processen plus att du får tillfälle att se över dina vanor och införa ändringar som gynnar ditt välmående.

 Kostnadsfritt 20 min prova på samtal innan för att se om vår personkemi stämmer och att

 jag är rätt lärare/coach för just Dig.

Kursen kombinerar meditation med att du får stöd kring din nya vana att meditera och kring hur du kan ta bort dina mest påfrestande stressmoment. En kurs för en hållbar, positiv förändring, om du så väljer, för resten av ditt liv. Det är som att du får tillgång till ett eget inre spa. Du kan meditera hur ofta du vill, när du vill och var du vill när du en gång lärt dig och infört meditationen i ditt liv.

 

Målgrupp.

Kursen vänder sig till som vill lära dig men också fortsätta att utöva en enkel meditationsmetod.

och dra fördel av alla de evidensbaserade effekter meditation ger.

Du kanske vill det för att ge dig själv återhämtning och energipåfyllnad, reducera din stress. Eller för ta del av meditationens positiva effekter, som att stärka din kreativitet, ditt inre ledarskap, din koncentrationsförmåga och resiliens. (motståndskraft mot yttre påfrestningar) 

 

Kort om meditationens stora fördelar

Lyssna på ljudfilen om meditation och läs gärna mer om meditation här.

Meditationens stora fördelar
00:00 / 07:55

Kursen - en fast ram anpassad efter just dina behov

 

Jag har skapat den meditationskurs jag själv hade velat gå. Du och jag möts digitalt i realtid och inleder ett samarbete.

Vi börjar med att kartlägga anledningen till att du vill lära dig meditera och dina nuvarande vanor.

Några viktiga frågor kan vara;

 

 • Hur ser din stress ut?

 • Hur känns den?

 • Hur påverkar den dig och ditt liv?

 • Vad lägger du tid på?

 • Vad vill du lägga tid på?

 • När kan du ge dig själv egen tid och hur mycket?

 • Din motivation? Den är central och utforskas därför noga.

 

Du kan också vilja lära dig att meditera för att få tillgång till ett större fokus och kreativitet, eller för att utveckla ditt ledarskap och öka din resiliens (förmågan att stå emot och återhämta sig från påfrestningar). Då blir frågeställningarna lite annorlunda. Motivation, syfte och kartläggning av stressmoment i ditt liv, är något vi alltid utforskar.

En livslång omsorg om ditt välbefinnande.

 

Kursen syfte, mer är mer än att ”bara” ska lära dig att meditera. Kursens intention är att du ska ge dig själv en hållbar omsorg om ditt välbefinnande. Det blir långsiktigt och på ett sätt som passar just ditt liv och dina förutsättningar. Det sker genom att du får coaching i ditt syfte, din motivation och dina utmaningar på vägen.

meditation 7.jpg

Man kan ha svårt att se hur man ska ge sig själv tiden, var man ska göra det och hur man kan fortsätta med det. Ofta lär vi oss saker som vi sedan aldrig använder oss av. Utgångspunkten här är en annan. Du lär dig och behåller det som får dig att må bättre för att du fått utforska dina behov, dina hinder och din önskan - ditt varför.

 

Forskning visar att medvetenhet om dessa faktorer har en hållbar effekt på förändringar. Likaså att vi uppmärksammar och lyfter fram alla positiva effekter du upptäcker under resans gång. De integreras och lyfts fram i din utvecklingsprocess.

Kursens innehåll.

 

Innan du börjar kursen får du ett frågeformulär via mejl där du kortfattat beskriver vad det är som gör att du vill lära dig meditera. Du får göra en enkel kartläggning av dina dagsrutiner och stressmoment i din nuvarande livssituation.

 • Hur kan du undvika stressfällorna?

 • Vad lägger du din tid på?

 • Vad ger dig energi? 

 • Hur kan du ge plats för mer närvaro och lugn?

 • Vad är vinsten med det?

 • Med andra ord: vad kan du sluta med och vad vill/kan du börja med?

Om du vill lära dig meditera för att få tillgång till ett större fokus och kreativitet, eller för att utveckla ditt ledarskap och öka din resiliens,(motståndskraft), blir frågeställningarna lite annorlunda, även om en kartläggning av stressmoment m m. alltid görs.

meditation 8.jpg

Kursens upplägg

 

Gång 1.

Nulägesanalys, 1,5 timme.

Vi går igenom dina svar. Du får insikt om ditt nuläge utifrån dina egna svar. Vi tittar på när du kan göra en kortare meditation på 5-10 min, dagligen. Den som med tiden helst förlängs till 15-20 min.

Du får med dig en väldigt enkel medveten närvaroövning som passar just dig och som du kan göra då och då eller hur ofta du vill i din vardag under tre veckor, tills vi ses nästa gång. Den enkla övningen öppnar upp för ett större lugn. Den kommer att grunda dig och sedan gynna din meditation.

 

Gång 2

Efter ca 3 veckor 1,5 timme. Du lär dig grunden i meditationen. Vi gör några korta meditationer tillsammans och du återkopplar direkt hur du upplever dem. Vad känns bra? Vad är utmanande? Du får säga när du vill prova meditera och hur länge, så att du bäddar för en realistisk plan. Du får med dig en ny, enkel medvetenhetsövning att göra i din vardag.

Gång 3

Efter 4 veckor, 1,5 timme  Hur går det? Coaching av nuläget när det gäller stress/återhämtning eller fokus/kreativitet och andra positiva effekter.

Vi mediterar tillsammans och följer upp din meditation och fördjupar den. Hur går det med meditationen? Hur känns det? Positiva effekter? Utmaningar att övervinna? Du får en ny, enkel men fördjupande medvetenhetsövning som bjuder in din närvaro att ha med i vardagen.

Gång 4

Efter 3 veckor, 1,5 timme Vi mediterar tillsammans och du delar dina erfarenheter av tiden du hittills mediterat. Det som är motigt och det som känns bra. Förändringarna och vad de betyder för dig. Siktet framåt.

 

Gång 5. Uppföljning efter 1 månad.

Samtal 30 min Hur går det? Effekten? Vad behöver, vill du justera, utveckla för att behålla din goda vana?

 

Gång 6. Uppföljning efter ytterligare 3 månader.

Samtal 30 minuter. Nulägesanalys. Vad har meditationen tillfört utifrån det fokus du hade från början. Skillnaden nu. Motivationen framåt. Din egen insats.

 

Varför ska jag lära mig att meditera? Är det inte både svårt och tråkigt?

Det finns numera väldigt mycket forskning på meditationens fördelar.

https://en.wikipedia.org/wiki/Research_on_meditation

 

Meditation rekommenderas numera till exempel av KTH, bl a för bättre beslutsfattande.

https://www.kth.se/om/nyheter/centrala-nyheter/meditation-gor-dig-battre-1.923018

Meditationen ger din kropp ett självläkande och vilande läge.

I det meditativa tillståndet befinner sig din kropp i ett vilande och självläkande läge. När du bjuder in meditation, om så bara 12 minuter om dagen, kommer du att upptäcka att det är som att landa i ett minispa, i ditt eget inre lugn, som finns där. Du kan lära dig att få tillgång till det, mitt bland brus och aktivitet. Forskarna har hittat mätbara förändringar i hjärnan efter ca 8 veckors meditation vid just bara 12 minuters meditation om dagen.

Min egen erfarenhet av meditation.

Själv har jag mediterat dagligen de senaste 7 åren. Meditationen är numera min efterlängtande stund av lugn och återhämtning. Jag behöver inte ta mig någonstans. Jag har tillgång till den 24 timmar om dygnet var jag än befinner mig. Den hjälper mig enormt genom både vardagsstress och livets olika utmaningar. Det jag själv lärde mig är TM-meditation, sk.transcendental meditation där man använder sig av ett mantra. Det jag lär ut är en lika kraftfull meditation, som utgår från andningen. I kursen ingår också enkla närvaroövningar som tar några minuter men som bjuder in till mer närvaro i vardagen och samtidigt förbättrar din meditation.

 

Meditationens förebyggande kraft och positiva effekter.

Meditation är både en förebyggande insats mot stress och en väg till närvaro, energi och kreativitet.

Meditation förebygger att du hamnar i stressrelaterade symptom. Några av meditationens stora fördelar är,

 

 • att du med dess hjälp blir mer känslomässigt stabil.

 • att den ökar din självkänsla, kreativitet, inlärningsförmåga och koncentration.

 • att den ger dig mer energi och bättre sömn.

Dessutom, när du lärt dig att meditera, har du den förmågan med dig genom hela ditt liv. Du kan meditera när och var du vill utan att du behöver ta dig någonstans eller ha extra kostnader.

 

Fysiologiska förklaringar till meditationens goda effekter. 

 

 • Meditation stärker de delar i hjärnan som svarar för glädje, välvilja och medkänsla, samtidigt som Amygdala, sätet för oro och ångest minskar.

 • Många av oss vuxna men även ungdomar och barn lever våra liv med det sk stress-, och hotsystemet ständigt påkopplat.

 • När du mediterar förflyttar du dig till din kropps sk lugn-och-rosystem. I det nervsystemet producerar din hjärna en helt annan typ av hjärnvågor än när du stressar.

 • När du är i avslappning och lätt meditation heter dessa hjärnvågor alfavågor. När du är försjunken i ett djupare meditativt tillstånd heter de theta-, och deltavågor.

 • De två sistnämnda bidrar till att du hamnar i ett tillstånd av närvaro, kreativitet och skapande.

 • Det som sker när vi mediterar regelbundet, är att meditation ändrar vår hjärnas struktur. Den får vår frontallob att växa tack vare fenomenet neuroplasticitet.

 

Hjärnforskaren Dr Lara Boyd talar i en TED-talk (med 37 miljoner visningar) om hjärnans neuroplasticitet.  Med det menas att vi kan förändra vår hjärnas struktur genom förändrade kopplingar mellan våra hjärnceller. Dessutom kan nätverk av aktivitet i vår hjärna växla och förändras. Lara Boyd avslutar sitt föredrag med att berätta att vi ska gå ut och bygga den hjärna vi vill ha.

 

Länk till Lara Boyds Ted talk om neuroplasticitet. Videon har engelska undertexter.

https://www.youtube.com/watch?v=k3ysyttB1Sk

 

Vad händer om vi utsätts för negativ stress för länge?

 • Det är inte vårt naturliga tillstånd att vara i det så kallade "fight and flight mode" för länge.

 • Då kan det få dåliga konsekvenser för både vår fysiska hälsa och vårt välbefinnande.

 • De första tecknen är ofta att vårt immunförsvar försvagas, vi blir lättare sjuka, får lägre stresströskel, sämre humör och försämrat minne.

 • Men det finns många andra stressrelaterade symptom, t ex att ha svårare för att tänka klart och därmed fatta beslut.

 • Den psykiska och fysiska hälsan är nära sammankopplad och det finns många anledningar till att ge sig själv läkning och återhämning på ett enkelt och evidensbaserat sätt.

Praktisk info

Plats

Digitala möten på flexibla tider som vi bokar in

Samtalstid

90 min per gång, på tider som passar oss bägge.

Total kurstid: 6 timmar under 10 veckor och 30 min x 2, uppföljning

Utöver detta sms eller mejlkontakt för att stämma av hur det går mellan

gångerna vi ses. 

Kurspris

7500 kr för privatpersoner

9375 kr inkl moms för företag


Faktura

Mejlas till din mejladress.

Betalning/Kursavbrott.

Betalning:  

En faktura mejlas till dig. Den ska vara betald innan kursen startar. 

Om du betalar privat kan du dela upp fakturan i två betalningar.

Ett avbrott i kursen p g a sjukdom eller andra yttre omständigheter från din sida ger dig möjlighet att fullfölja kursen inom ett år. Kursavgiften återbetalas inte. Om avbrott sker från kursledarens sida återbetalas hela resterande kursbelopp ifall kursen inte kan fullföljas inom de närmaste  3 månaderna efter avbrottet.

Välkommen med frågor eller för att boka ett kostnadsfritt

prova-på-samtal.

Kontakt

bottom of page