top of page

Hjärtats intelligens

Hjärtat påverkar hjärnan


Forskning pekar mot att hjärtat härbärgerar intuition och produktion av ”kärlekshormonet”
oxytocin, som främjar anknytning, medkänsla och frid. Enligt Harvard Medical School påverkar
kemiska processer mellan hjärta och hjärna båda organen. Hjärtats hälsotillstånd kan alltså
påverka hjärnan och sinnet.
Forskarna har upptäckt att negativa känslor gör hjärtrytm och hjärnvågor osynkroniserade.
Positiva känslor skapar rytm och samstämmighet.
Andra studier indikerar att hjärtat både känner, tänker och minns. Det vackra, röda organet
signalerar till frontalloben, evolutionens kronjuvel som är hjärnans tänkande, exekutiva centrum.
En upptäckt som neurokardiologin gjort är att det går fler signaler från hjärta till hjärna än
tvärtom. Hjärtat har dessutom sitt eget nervsystem som kan känna, minnas och fungera
oberoende av hjärnan. Hjärtat skickar upp elektromagnetisk information från omgivningen via
det centrala nervsystemet. Det är information som våra fem sinnen inte kan registrera.
Informationen bearbetas i hjärtat och skickas upp till hjärnan i form av intuition.

Hjärtats utstrålning går att mäta


Studier på Sahlgrenska har även visat att körsång synkroniserar deltagarnas hjärtrytm. Trots
hjärnans ofantliga komplexitet och kapacitet och trots det elektromagnetiska fält som bildas när
hjärnceller aktiveras så är hjärtats ”utstrålning” 5000 gånger större!
Den här utstrålningen går idag att mäta, flera meter utanför kroppen. Med andra ord, det vi bär
inom oss finns som en förlängning utanför oss och den energin har en påverkanseffekt. Så när
du har en hjärtbaserad samt omtänksam attityd grundad i medkänsla och generositet, sänder
du kraftfulla signaler, likt tysta vågor på den i soluppgången skimrande näckrosdammen, som
får trollsländan att lyfta”


Lars Erik Wallner, mindfulnessinstruktör, Mindfulnessgruppen
Fakta ur The Oxford Handbook of Positive Psychology och Harvard Medical School.

 


Hjärtat som kognitivt organ


”1994 gav professorerna i medicin J. Armour och J.Ardell ut en omfattande bok i
neurocardiologi. (Basic and Clinical Neurocardiology)
Professor Amna Al Faki föreläser om att det i hjärtats högra förmaksvägg finns 40.000
specialiserade sensoriska neuron som är involverade i information till hjärnan och att det är
logiskt att tala om ”den lilla hjärnan i hjärtat”. Tidigare har man talat om de två stora nerver som
går från hjärnan till hjärtat och som kan påverka hjärtverksamheten genom att t.ex. höja eller
sänka pulsen. Men det nya är att informationen även går från hjärtats neuron till hjärnan.
Al Faki går så långt att hon menar att medvetna handlingar och tillstånd produceras av hjärtats
arbete såväl som hjärnans. Hjärnans energi beror av hjärtat. Hjärtat är inte en slav under
hjärnan utan här sker ett ömsesidigt samarbete. Hjärtat är ett sensoriskt- motoriskt kognitivt
organ vars nervsystem har en unik struktur och funktion som gör att hjärtat är det huvudsakliga
kognitiva organet. Det är säte för viljan och spelar en grundläggande roll i människans och
djurens medvetna uppförande och beslutar om våra avsikter, fria vilja och medvetna handlande,
menar hon”.


Kersti Wistrand, forskare, psykolog;

bottom of page