top of page

Neurovetenskap och kvantfysik

Neurovetenskapen idag är överens om att endast ca 5 procent av all kognitiv hjärnaktivitet är medveten. I genomsnitt tappar vi vår medvetna uppmärksamhet 6-10 gånger per minut. 11 520 gånger per dag. 4 204 800 gånger per år. Studier visar att 75 procent av våra omedvetna tankar tenderar vara  negativa, i alla fall, icke uppbyggande.

Mänskligt tänkande, beslutsfattande, handlingar och känslor styrs av vårt undermedvetna, av aktivitet i vår hjärna. Samtidigt har vi en väldigt låg medvetenhet om de tankar, värderingar och känslor som styr vårt beteende och som därmed skapar vår verklighet.

Ledande kvantfysiker som t ex Professor John Hagelin från världsledande MIT, Masschussets Institute of Technology, är överens om att det är svårt att tala om medvetenhet utan att komma in  på frågor som kopplar samman medvetande och andlighet.

bottom of page