top of page

Mind Your Heart

Coachande Samtal

50 min.

 

Digitalt, Tel, Skype eller Zoom, se information när du bokar

I ett coachande samtal får du sätta ord på vad du tänker och känner. Du kan ta ett steg framåt i en förändring du önskar, hitta din egen lösning på ett problem, eller komma fram till ett beslut i en fråga.  

Reflektionsfokuserat samtal

50 min.

 

Digitalt, Tel, Skype eller Zoom, se information när du bokar

I ett reflektionsbaserat samtal får du får sätta ord på och bli lyssnad till. Du får formulera både vad du känner och tänker. 

Min förändring 4 ggr

Livsförändring utgår från ett koncept med beprövade verktyg från coachingen, genomsyrade av mindfullness med inbjudan till en daglig och enkel närvaroträning.

4st  2,5 timmar långa sessioner under 10 veckor.

 Alla sessioner inleds med 30 minuters Taktil massage

Leva inifrån ut 10 ggr

10 sessioner under 4-5 månader.

I ett reflektionsbaserat samtal får du får sätta ord på och bli lyssnad till. Du får formulera både vad du känner och tänker. 

bottom of page