top of page

Stressreduktion och Aterhämtning

o

Hållbar Stressreduktion och Återhämtning

Mindspa, program för stressreduktion och återhämtning
00:00 / 06:05

Exklusivt, individuellt.


Reflekterande, upplevelsebaserat program med mig som din egna coach.
Programmet är ej bokningsbart under Pandemin.
Välkommen att anmäla ditt intresse här.


Evidens

Mindspa® är mitt eget varumärkesskyddade koncept för inre ledarskap,

medvetenhetsträning och stressreduktion. 
Alla Mindspa®-verktyg; coaching, mindfulness, yoga, meditation och taktil beröring är
evidensbaserade. Mer information finns under fliken Evidens.

 


Längd


5,5 spännande, prestigelösa och rogivande heldagar - fredagar, under minst 3 månader. Flexibla datum.
Din inre process fortsätter mellan gångerna och vi återkopplar till varandra på ett sätt som
passar dig.

 


Målgrupp


Alla som är intresserade av en hållbar livsstil.
Alla som har stressymptom.
Alla som vill undvika att få stressymptom

Syfte


Att reducera din stress och samtidigt lära dig ett hållbart förhållningssätt att genom bl a
mindfulness behålla din balans nu och i framtiden.
Du skapar enkla stressförebyggande, realistiska vanor i vardagen som du kan upprätthålla
långsiktigt. Fokus anpassas delvis utifrån dina egna behov.

De effekter som uppmätts är bl a;

 

 • Ökad förmåga till återhämtning och stresshantering

 • Ökad närvaro och förmåga att fokusera

 • Ökad förmåga att ta ansvar för sin hälsa och sitt liv

 • Ökad glädje och välbefinnande

Meditation och yoga omformar hjärnan


Man har sett att meditationen/yogans positiva effekter sker utan att deltagarna i studien
förändrar något i deras yttre omgivning.
Läs mer om Sara Lasars forskning på https://yogobe.com Leta: Hjärnan växer av meditation.
Yoga och meditationsutövande stärker uppmärksamhetsförmågan och utövare upplever en
större tillfredsställelse med sina liv. De omformar också hjärnan och minskar symptom som
förknippas med:

 

 • Depression

 • Oro

 • Smärta

 • Sömnproblem


Hjärnans neuroplasticitet kommer av att nya vanor leder till förändringar i hjärnan.
Man har genom magnetröntgenundersökningar undersökt utövare och icke utövare och kunnat
se att ;

 • hjärnans grå massa ökar.

 • åldrandet förhalas.

8 veckors meditations och/eller yogautövande leder till att hjärnans Hippocampus växer.Hippocampus är en del av det limbiska systemet i hjärnan och fogar samman information frånkorttidsminnet till långtidsminnet. Stamceller i Hippocampus skadas vis stress.Man har sett att meditation/yoga gör att Hippocampus växer och det gynnar:

 • Inlärning

 • Reglerandet av känslor

 • Reducerar posttraumatiskt stressyndrom

 • Även delar av hjärnan som påverkar empati och medkänsla hade påverkats positivt.

 • Amygdala är hjärnans fight och flight del, den som är viktig för ångest, rädsla och stress. Hos den mediterande och yogautövande gruppen krympte Amygdalan.

Praktisk info

Specifikt innehåll för de 5,5 dagarna. Välkommen att kontakta mig för närmare information. Du kan boka ett kostnadsfritt 30 min samtal under fliken Boka.


Plats

Stockholm, Liljeholmen


Kontakt

Kontakta mig om du har frågor eller om boka ett 30 min kostnadsfritt samtal
Under fliken
BOKA.


Pris

20,000 kr


Betalning sker innan programmets start. Summan kan delas upp på två inbetalningar.  
Detaljerat gemensamt avtal för avbrott och avbokning finns.

Byggstenar

 

 • Du lär dig utöva Mindfulness i din vardag. Mindfulness är ett naturligt förhållningssätt tilllivet som ger dig möjlighet att vara fokuserad och närvarande både i dig själv och i omgivningen.

 • Mindfulness ger dig livskvalitet samtidigt som det reducerar stress.

 • Du får transformerande coaching med dina behov och ditt hållbara välmående i fokus (Läs mer om Mind Your Heart coaching under fliken i menyn eller lyssna på ljudfilen)

 • Du lär dig ett lätt basyoga-basprogram som du enkelt kan göra hemma.

 • Du lär dig också en enkel men kraftfull meditationsmetod.

 • En skön, djupavslappnande taktil massage ges i början och slutet av dagen för att bl aintegrera din process

MBSR.

Programmet utgår från evidensbaserade MBSR, Mindfulnessbaserat stressreduktionsprogrammen är utökat med ovan nämnda tillägg.

Vad är MBSR?


Det är ett 8 veckors program för ett ökat välbefinnande och en förbättrad livskvalitet. Det uppnås
genom att man får lära sig att medvetet möta de tankar, känslor och reaktioner i kroppen som
ger oss stress och oro. Vi lär oss att hitta ett friare förhållningssätt till dem.

Metoden är utvecklad av Jon Kabat-Zinn, professor vid University of Massachussets, och den
moderna mindfulness skapare. Forskning visar att mindfulness förebygger och reducerar
stressrelaterad ohälsa. Det finns otaliga studier som visar att mindfulness har positiva effekter
på sömn och immunförsvar, på nedstämdhet och oro.

bottom of page