Leva inifran och ut

o

Livsförändring, Leva Inifrån ut, 10gg
00:00 / 10:26

Livsförändring – Att leva inifrån och ut – Hur vill jag leva mitt liv? 

10 sessioner under 4-5 månader.

Meningen med livet är ett liv med mening. 

”Coachingen har tillfört mig nya sätt att se på mig själv och min omvärld och nya verktyg som lärt mig ett nytt sätt att leva”.

Lars B, VD

Ett program med transformerande Mind Your Heart coaching för;

 • Högre grad av självförverkligande utan prestation som grund

 • Självledarskap i med-, och motgång, baserat på din värdegrund och emotionell intelligens

 • Ett mer kärleksfullt och hållbart förhållningssätt till dig själv och därigenom till andra.

 • Närvaro i nuet, inspiration och kreativitet

 • Ökad balans mellan att vara och att göra

 • Välkomnande av livsflöde ur det naturliga, ur enkelhet.

 • Att landa i sig själv och ge plats för ökat välmående och sinnesfrid.

Leva inifrån och ut Anna Friedensberg

Det inre ledarskapets paradox

Välkommen till dig själv

När du börjar resan är du redan i mål

Du har allt du behöver inom dig

Lär känna dig själv

Utforska din sanning och din potential

Bli ett med din väg

Målgrupp

Alla som vill uppnå en högre grad av självförverkligande utan prestation som grund

Alla som vill utveckla ett självledarskap i med-, och motgång, med emotionell intelligens, EQ och din egen värdegrund som bas. 

Vad innehåller coachingprocessen i Livsförändring ?  

 • Livsförändring utgår från ett koncept med beprövade verktyg från coachingen, genomsyrade av mindfullness/enkel närvaroträning.

 • Vi träffas 10 gånger under ca 5 månader, en tid som krävs för en mer bestående förändring.

 • Vi följer en plan och utforskar med nyfikenhet ditt nuvarande liv och faktorer som ditt syfte, din mening, dina värderingar, attityder och dina önskningar. 

 • Programmet utgår från dig, din självkännedom, och din emotionella intelligens. 

(Se innehåll i sessionerna under rubriken Plan för sessionerna nedan).

 • Vad händer under processens gång? Du får kontakt med dina tankar och känslor. Dina önskningar, din inspiration, kraft och dina möjligheter. Din medvetenhet blir din kraft.

 

Se flik Evidens gällande coaching och mindfulness. Läs mer

Enkel närvaro/mindfulnessträning  

 • I Livsförändring får du också träna dig på att utöva enkla närvaroövningar i vardagen. 

 • De bjuder in till ett naturligt tillstånd av ökad klarhet i det inre och närvaro i det yttre 

 • Coachingprocessen skapar en naturlig, långsiktig och hållbar inspiration för ditt liv.

 • Du får med dig verktyg för att vid hinder över tid lättare kunna återgå till den riktning du valt.  

Plan för sessionerna

Programmet innehåller 10 sessioner. Redan efter gång 1 startar en process i ditt liv. 

Session 1-6  Samtal utifrån sessionens ämne, kartläggning och coaching utifrån dig själv.

Du får redan session 1 lära dig en enkel meditationsmetod för att träna din närvaro mellan gångerna vi ses. Samtal varvas med närvaroträning och kort meditation.

 

Session 7-10 (4ggr) ägnas till din personliga livscoachingprocess.

 

 1. Samtal kring ditt nuvarande liv, även det du upplever som begränsande. Fokus är på dina önskningar, din längtan, dina känslor, dina tankar. Kort träning på medveten närvaro. 

 2. Vi kartlägger Ditt syfte, ditt kall, dina önskningar, din längtan och dina styrkor.

 3. Att leva i närvaro. Vad är det? Att dagligen enkelt praktisera närvaro. Hur? Vi gör spännande och enkel närvaroträning att ta med dig in till din vardag. 

 4. Kartläggning av dina värderingar. Vad ger mig mening? Hur att förbli sammankopplad med min mening?

 5. Tema för samtalet och coachingen; min sinnesfrid, min återhämtning, min inspiration, och min glädje

 6. Vad gör jag när jag tappar gnistan och  hur återfå jag den.

Mellan gång 6 och 7. Val av fokus/långsiktig riktning/mål

7-10 Pågående coaching utifrån din livssituation 

Du kan boka in en djupavslappnande Taktil massage, 30 min i början eller i slutet av din session. Läs mer om Taktil massage 

Observera att samtalen inte är terapeutiska. 

Coachingen utgår från nuet och från din vilja att lära och utvecklas. När jag arbetar med detta koncept blir jag din mentorcoach och personliga holistiska tränare. I den coachande delen är jag din coach. Vi gör en kort gemensam coachingöverenskommelse som säkerställer din och min roll i processen. Den utgår från ICFs grundläggande coachetiska principer. Samtalen har ett coachande förhållningssätt. Varje session har ett tema men du, dina tankar och erfarenheter och din process är utgångspunkten i coachingen. Samtalen är konfidentiella. 

Praktisk info

Programmet är inte bokningsbart under pandemin.

Anmäl ditt intresse under Kontakt.

Samtalstid

2 timmar vid 10 tillfällen under ca 4- 6 månader.

Via

Fysiska möten. 30 min kostnadsfritt prova på samtal för att stämma av vår kommunikation och personkemi. Detta samtal kan ske digitalt via Skype eller Zoom

Pris

10ggr 10 000 kr eller 1000 kr per gång  Du kan välja att dela upp kostnaden på två inbetalningar, en i början och en inför den 5e sessionen.

Session med Taktil beröring/massage 30 min innan eller efter coachingsessionen kostar 1500 kr

Faktura

Mejlas till din mejladress.

Boka/Betala

Swich/Kontoinbetalning innan samtalet.

Boka tid

Kontakta mig

Kontakta mig så berättar jag mer.

Kontakt