top of page

Inre ledarskap och Stressförebyggande

En oas i vardagen för din kropp och din själ. 

Ett rum för din stressreduktion, återhämtning och hållbara livsutveckling.

Programmet är ej bokningsbart under Pandemin.

Välkommen att anmäla ditt intresse här.

Leda inifrån och ut, ett stressförebyggande, holistiskt koncept för inre ledarskap

Exklusivt, individuellt program med stor plats för din kropp och själ, för ditt personliga växande.

6,5 heldagar, allra helst fredagar under 4-6 månader.

 

Utvecklingsprocessen är reflekterande, upplevelsebaserad och prestationsfri med mig som din egna coach.

Innehåll
 

Ett koncept för hållbart inre ledarskap baserat på medvetenhet genom transformerande coaching, mindfulness och meditation.

Inre ledarskap  utifrån den du är, utifrån din potential, med ditt EQ,  med ditt hjärtas intelligens som grund.  (läs mer om Hjärtats intelligens under fliken Mind Your Heart coaching eller lyssna till ljudfilen Hjärtats intelligens) 

 


Syfte

Att utifrån din självupptäckt och din självinsikt få en större medvetenhet och utveckla ett hållbart inre ledarskap.  Du får dessutom en grund för en livsstil med plats för närvaro och återhämning.

 

Programmets längd

6,5 spännande, kreativa fredagar under 4-5 månaders period, så att din utveckling och ditt växande integreras i din vardag och i ditt utvecklingsområde.  Flexibla datum. Din inre process fortsätter mellan gångerna och vi återkopplar till varandra under hela perioden på ett sätt som passar dig.

Målgrupp

Alla som har en ledarposition och alla som vill kunna leda sig själva med medvetenhet.

Alla som vill öppna upp för en hållbar livsstil.

Byggstenar

 • Alla Mindspa ®verktyg är evidensbaserade, läs mer under fliken Evidens. Byggstenarna är; Transformerande coaching.(med din EQ och ditt Hjärtas intelligens, läs mer under fliken Mind Your Heart coaching eller lyssna till ljudfilen) Coachingdelen har fokus på dig, din självupptäckt, förverkligandet av din potential och på ditt utvecklingsområde Vi utgår från ett koncept;  Att leda med mindfulness och du lär dig att utöva mindfulness genom enkla, kraftfulla, praktiska övningar.

 • Du lär dig ett lätt basyogaprogram att enkelt utöva i vardagen utan att behöva ta dig någonstans

 • Du får också lära dig  en enkel meditationsform att ta med dig in i din vardag.

 • Varje dag inleds och avslutas med en djupavslappnande Taktil Massage med varma oljor, som ger skön avspänning och integrerar din utvecklingsprocess på det fysiska planet.

 • Alla dessa komponenters utövande öppnar upp för stressreduktion och återhämtning och för ett liv i större och mer kärleksfull närvaro.    

Både Mindfulness, meditation och yoga Hjälper dig att utveckla ett inre ledarskap genom att du blir mer medveten. Hur hänger det ihop?

 

Man har i studier sett att Inre ledarskap ger dig en större resiliens

Vad är resiliens? Det är vår kapacitet att möta och hantera de förändringar vi möter på livets 

 Att kunna anpassa sig till de nya förutsättningarna och att fortsätta utvecklas. 

 

Resiliens är ingen medfödd egenskap, det handlar om ett beteende och yttre och framför allt inre styrkor som vi kan utveckla.  En ökad resiliens ger oss större motståndskraft mot de utmaningar, kriser och separationer som vi möter i livet.

​​Mind Your Heart coaching och programmen i Mindspa utvecklar också din Medvetenhet och ger dig tillgång till ett inre ledarskap. Hur hänger det ihop?

Medvetenhetsträning blir allt vanligare. 

Jag är inget fan av Google alls men även de har tagit in en metod för inre ledarskap för sin personal. 

Programmet heter ”Search Inside Yourself” är framtaget av Chade Meng Tan och baseras bl a  på mindfulness och emotionell intelligens. I programmet ingår även meditation.

 

Medvetenhetsträning växer snabbt bland världens ledare. Syftet med den är utveckla ett inre ledarskap som bygger på självmedvetenhet och som bl a handlar om att ha kunskap om sig själv och om sina reaktioner och stressmönster. 

Det handlar om att kunna bibehålla fokus, balans och en inre närvaro som sprider sig till vår omgivning. 

Positiva effekter av medvetenhetsträning

Det finns sedan 70- talet forskning på mindfulness och detta är några av de effekter man sett som påverkar det inre ledarskapet.

 

 • Upplevt större välbefinnande, motståndskraft och stresshantering.

 • En större beslutskapacitet och mer effektivitet.

 • Större förmåga att känna empati, att samarbeta och prestera.

 • Ett odlande av innovativt och kreativt tänkande.

Meditation och yoga omformar hjärnan

Man har sett att meditationen/yogans positiva effekter sker utan att deltagarna i studien förändrar något i deras yttre omgivning. 

Läs mer om Sara Lasars forskning på https://yogobe.com Leta: Hjärnan växer av meditation.

 

Yoga och meditationsutövande stärker uppmärksamhetsförmågan, 

utövare upplever större tillfredsställelse med sina liv. Men de omformar också hjärnan och minskar symptom som förknippas med:

 • Depression

 • Oro

 • Smärta

 • Sömnproblem

 

Redan 8 veckors meditations och/eller yogautövande leder till att hjärnans Hippocampus växer. Hippocampus är en del av det limbiska systemet i hjärnan och fogar samman information från korttidsminnet till långtidsminnet. Stamceller i Hippocampus skadas vid

stress.

Man har sett att meditation/yoga gör att Hippocampus växer och det gynnar:

 • Inlärning

 • Reglerandet av känslor

 • Reducerar posttraumatiskt stressyndrom

 • Även delar av hjärnan som påverkar empati och medkänsla hade påverkats positivt.

 • Amygdala är hjärnans fight och flight del, den som är viktig för ångest, rädsla och stress. Hos den mediterande och yogautövande gruppen krympte Amygdalan.

 

Hjärnans neuroplasticitet kommer av att nya vanor leder till förändringar i hjärnan.

Man har genom magnetröntgenundersökningar undersökt utövare och icke utövare och kunnat se att ; 

 

 • hjärnans grå massa ökar.

 • åldrandet förhalas.

Praktisk info

Mer specifikt innehåll för de 6,5 dagarna. Välkommen att kontakta mig för närmare information, bäst genom att boka ett kostnadsfritt 30 min samtal under fliken Boka.


Plats

Stockholm, Liljeholmen


Kontakt

Kontakta mig om du har frågor eller om boka ett 30 min kostnadsfritt samtal under fliken BOKA.


Pris

24 000 kr för privatbetalande.

Priset är inklusive moms för privatpersoner.

28 000 kr, exkl moms för företag.


Betalning

Sker innan programmets start. Summan kan för privatpersoner delas upp på två inbetalningar.

Detaljerat gemensamt avtal för avbrott och avbokning finns.

Mindspa, Inre ledarskap och stressförebyggande
00:00 / 12:47
bottom of page